Вдъхновение / Inspiration

dsc04518-3

Беше лято,
когато поривите сдържах
и отглеждах вдъхновение;
сега е зима,
и поривите ми, нахранени с
плодовете на вдъхновението,
из преспите
лудо препускат, гнезда оставят
за семената на вдъхновение
ново.

 

It was summer,
when I was holding my impulses
and raising my inspiration;
it’s a winter now
and my impulses, fed up with
fruits of the inspiration,
rushing crazily
through the snowdrifts and
creating nests for the seeds of
new inspiration.

 

Гост / Visitor

dsc04565-2

Светът рисува сенки върху мен,
с очакване да ме направи своя,
ала той не знае,
че за малко аз съм тук
и не се побирам
в сенките,
измислени от него.

 

The world paints shadows on me
in waiting to make me his,
but it doesn’t know
that I’m here for a while
and don’t fit in its mirage.

 

Стъпки / Steps

step-by-step

Стъпка по стъпка.
Полети и падения;
срещи, раздели,
раждане и смърт.
Живи пламъци
оставяме ние
по пътя зад нас…

 

Step by step.
Flights and downs;
meetings, partings;
birth and death.
Alive flames
we are leaving
on the path behind us…

 

пътека / trail

com-teragon-skyatdawnlw-lite5

Облаци, скрили звездите в нощта,
думи неизказани…
утрото превърна ги птици,
между теб и мен,
пътека от думи цветни изписват.

 

Clouds hiding the stars in the night,
unspoken words…
the dawn turned them in birds,
between you and me,
trail of colorful words they write.

 

Днес пак съм аз / Today again I am

winter1-2

Днес пак съм аз / Today again I am

 

Днес пак съм аз,
но окъпана от снежни сънища,
събудена от слънчева целувка;

във време на безвремие,
с крилете си реалността разсичам;
храм от хаоса издигам,
птича мантра отвътре го оглася,
възпява живота…

днес пак съм аз,
и по снежните сънища поемам,
със слънчева усмивка ги дарявам…

 

Today again I am,
but bathed from snow dreams,
awakened from a sunny kiss;

in a time of timelessness,
I’m cutting the reality with my wings;
a temple from the chaos I build
mantra by bird song inside resounds
and chants the life…

Today again I am,
and while I’m walking on the snow dreams,
I’m giving them my sunny smile…