ОЧАКВАНЕ / Expectation

 

autumn...ОЧАКВАНЕ

Ореол от пъстрота надвисна над града.

Вълна от хлад попари летните илюзии.

Събуден вятърът развихри своя гняв.

Приело голотата като зимна дреха

Първото дърво заспа и засънува.

Expectation

A halo of diversity

Hung over the city.

A wave of cold

Frosted the summer illusions.

Roused wind

Unleashed its anger.

The first tree

Had accepted the nudity

As winter coat,

Fell asleep

And started to dream...