поднебесния таван

ПОДНЕБЕСНИЯ ТАВАН

Изгубени в деня,

Намерени в мъглата

На нощта,

духа на вечността

духа на вечността

Неонов лъч

Събра ни там.

Тела търсещи

Духа на вечността

В поднебесния таван.

Роса от сладост

Отвътре се изля.

Солени пръски

Формите размиха.

Бяхме ли

Или

Ще бъдем?

А може би

Били сме сън.

_______________

ATTIC UNDER SKY

 

Lost in the day
Found in the fog
of the night,
Neon beam
brought us there.
Bodies seeking
Spirit of Eternity
In the attic under sky
Dew by sweetness
Inside out is poured.
Salt spray
Forms fuzzy.
Were we
Or
Will we?
Maybe
we were dream.