ФИЛОСОФИЯ на ЛЮБОВТА / Love’s Philosophy

тя

Но всички тия за какво са ако не ме целуваш ти?

Философия на любовта

Потоците се вливат във реката,

реките пък моретата намират

а ветровете горе в небесата

във сладостно вълнение се сбират.

и всички те се търсят и обичат,

от обич няма кой да ги лиши.

Душите на нещата се привличат –

защо не нашите души?

Виж как вихърът целува синевата,

вълна вълната гони и прегръща;

прокълнато е цветето,когато

на любовта на брат си не отвръща.

И милва слънцето земята росна,

до океана месецът трепти.

Но всички тия ласки за какво са,

ако не ме целуваш ти?

1820г.

Пърси Биш Шели

Love’s Philosophy

The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean;
The winds of heaven mix forever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In another’s being mingle–
Why not I with thine?

See, the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another;
No sister flower could be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea;–
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me?
1820.
Percy Shelley Bish