ДЖОРДЖ БЪРНАРД ШОУ

Джопрдж Бърнард Шоу (1856 – 1950) е ирландски драматург и носител на Нобелова награда за литература (1925).

МИСЛИ:

1.Алкохолът е упойка, която помага да се изтърпи операцията, наречена живот.

2.Да се старее е отегчително, но това е единственият начин да се живее дълго.

3.Единственият начин за жена да се погрижи за себе си, е да бъде от полза за мъж, който може да си позволи да й бъде от полза.

4.Заслуга за обществото имат както оптимистите, така и песимистите. 5.Оптимистът, например, е измислил самолета, а песимистът — парашута.

6.Идеалите са като звездите – ако не можем да ги достигнем, поне можем да се ориенираме по тях.

7.Има две трагедии в живота – едната е да загубиш копнежа на сърцето си, а другата – да си го върнеш.

8.Когато човек иска да убие тигър, нарича това спорт; когато тигърът иска да го убие, нарича това жестокост.

9.Който не умее да се учи, преподава.

10.Колко пъти съм ви казвал да пускате колкото искате врагове пред вас, но да не оставяте никой от тях зад гърба си!

този пък какви ги говори...

11.Колкото повече опознавам хората, толкова повече обичам животните.

12.Любовта е огромното преувеличаване на разликата между един човек и всички останали.

13.Мислите скачат като бълхи, но не всекиго хапят.

14.Мъченичеството е единствения път към славата, който не изисква никакви умения.

15.Най-големия ни грях към ближния не е ненавистта, а безразличието.

16.Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден.

17.Науката става опасна само когато си мисли, че може да постигне целта си.

18.Не бива да предполагате, че щом съм човек на перото, никога не съм се опитвал честно да си печеля хляба.

19.Не е нужно да изядеш цялото яйце, за да разбереш, че е развалено.

20.Не съм достатъчно млад, за да знам всичко.

21.Ненавистта е отмъщението на страхливеца за изпитания страх.

22.Никога не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш.

23.Никога не се пазя от изкушението, защото съм забелязал, че нещата, които ми вредят, не ме привличат.

24.Нищо, което си заслужава да притежаваш, не може да бъде постигнато без риск.

25.Няма по-искрена любов от тази към яденето.

26.Опасно е да си искрен, освен ако не си и глупав.

27.Песимист – някой, който смята, че всички са толкова лоши колкото него и затова ги ненавижда.

28.Пияните шкипери разчитат на провидението. Но провидението понякога насочва кораба към скалите.

29.По-добре жив неуспех, отколкото мъртъв шедьовър.

30.Приятелството е като чая – трябва да бъде силно и не много сладко.

31.Разумния човек се опитва да се приспособи към света. Неразумния – да приспособи света към себе си. Затова човешкият прогрес се дължи на неразумните.

32.Светът се управлява от младите, които са остарели.

33.Свободата означава отговорност. Ето защо мнозина се боят от нея.

34.Ти виждаш нещата и питаш „защо?“. Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам „защо не?“.

35.Тясната специализация в широкия смисъл на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата.

36.Успехът не значи никога да не допускаш грешки, а само никога да не повтаряш една и съща грешка втори път

37.Фактът, че вярващия е по-щастлив от скептика, по нищо не се отличава от факта, че пияният е по-щастлив от трезвеника.

38.Човек, който не вярва в нищо, се страхува от всичко.

39.Щастие през целия живот?! Никой не би понесъл нещо такова! Това би бил ад на земята!!!

 Приписвани

  • Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка и си ги разменим, тогава всеки от нас все още ще има по една ябълка. Но ако ти имаш идея и аз имам идея и си ги разменим, тогава всеки от нас ще има по две идеи.

If you have an apple and I have an apple and we exchange apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

  • Демокрацията е средство, което прави така, че да бъдем управлявани не по-добре, отколкото заслужаваме.