Албер Камю/ Albert Camus

върви до мен

Албер Камю/ Albert Camus

(1913 – 1960)  френски писател, драматург и философ.

През 1957 г. получава Нобелова награда за литература.

Цитати:

  • Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел.
  • Обичам страната си твърде много, за да бъда националист.
  • Целта на изкуството, както и целта на живота, може да бъде само увеличаване на свободата и отговорностите, които притежава всеки човек на света. Тя не може при никакви обстоятелства да бъде потискане на тази свобода, дори само временно. Няма велика творба, създадена на основата на омраза или презрение.
  • Чарът дава възможност да получиш положителен отговор, без да зададеш ясен въпрос.
  • Човек не трябва да опитва първо да разбере, а след това да почувства изкуството — то не се уповава на разсъдък.

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E

 You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer.

At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things.

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

A man without ethics is a wild beast loosed upon this world.

Beauty is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an eternity that we should like to stretch out over the whole of time.