Препоръки за живота от Далай Лама / Outlook on Life – Dalai Lama

Лхаса

Lhasa

Новото хилядолетие изискава и нови Инструкции за живота.
Само дето те не са нови, а добре забравени стари.

1.Имай в предвид : голямата любов и големите постижения включват и голям риск.
2.Когато губиш : не губи и урока.
3.Спазвай правилата : уважение към себе си, уважение към другите и отговорност за всички действия.
4.Помни : когато не получаваш това, което искаш, понякога е голям късмет.
5.Научи правилата : за да знаеш как порядъчно да ги нарушаваш.
6.Не позволявай : малък спор да руши голямо приятелство.
7.Осъзнавайки грешката : предприеми действия да я поправиш.
8.Всеки ден : прекарвай известно време сам със себе си.
9.Бъди отворен за промени : но не се отказвайте от ценностите, в които вярваш.
10.Помни : понякога тишината е най-добрият отговор.
11.Живей добър, почтен живот. Когато остарееш : ще се насладиш отново на преживяното, връщайки се назад.
12.Основата на твоя живот : е в атмосферата на любов в дома ти.
13.В спора : говори само за конкретната ситуация, не намесвай миналото.
14.Споделяй знанията си с другите : за да достигнеш безсмъртие.
15.Бъди внимателен : със Земята.
16.Веднъж в годината : посети място, на което никога не си бил преди.
17.Помни : най-добрата връзка е тази, при която любовта един към друг е повече от нуждата да сте заедно.
18.Съди за успеха : по това, от което трябва да се откажеш за постигането му.
19.Приемай : любовта и готвенето безразсъдно.

 Outlook on Life – Dalai Lama

1. Take into account that great love and great achievements involve great risk.
2. When you lose don’t lose the lesson.
3. Follow the three Rs: Respect for self, Respect for others and Responsibility for all your actions.
4. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
5. Learn the rules so you know how to break them properly.
6. Don’t let a little dispute injure a great friendship.
7. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
8. Spend some time alone every day.
9. Open your arms to change, but don’t let go of your values.
10. Remember that silence is sometimes the best answer.
11. Live a good, honourable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.
12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.
13. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.
14. Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.
15. Be gentle with the earth.
16. Once a year, go someplace you’ve never been before.
17. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
18. Judge your success by what you had to give up in order to get it.
19. Approach love and cooking with reckless abandon. I also know that dreams really do come true and you have my Best Wishes and my best efforts in those.