Анелия Валентинова Гутева

Анелия Валентинова Гутева

 

Автопортрет / self-portrit  /                                                                                                              Капки...

Автопортет

АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ГУТЕВА

Anelia  Valentinova Guteva

Анелия Валентинова Гутева

Анелия Валентинова Гутева

 

In art, as in life, it is wholly beneficial to be true to ones self. The art I create comes from within me, and within my own experience. I make use of my immediate and surrounding environment, reflecting and interpreting the world I
live in. One of my favorite saying is by the German surrealist artist Max Ernst, who stated once that he, as an artist, has one eye open, and one eye closed. His open eye, or “outer eye”, he has fixed on reality. His other closed eye – “inner eye”, he rummaged around inside himself, and looked at what was going on within: his life experiences, his upbringing, his relationships, and his knowledge.

The art that he created was a synthesis of this inner eye and the outer eye combined. I find that this, above most other artist quotes that I have read, is a wonderful depiction of my own personal artistic process.

I received formal training in the Visual Arts Program at KZN University – Pietermaritzburg, next year will continue my studies in Fine Arts UNAM Mexico city. Born in Europe, spent couple of years in Asia, currently living in Africa and next in America. My travels and exposure to world cultures help me to see the world anew. In my paintings I try to reveal a pattern, design, or composition that is universal, that extends beyond the object portrayed, juxtaposing different techniques and using both realism and abstraction in the same piece. Often I use the reference photos I have taken, as a starting point. I alter them to achieve a final composition that best conveys my idea and my sense. Working towards a style that combines traditional painting techniques with personal experiences I use thick, opaque paint often applied in parts with a palette knife followed by translucent glazes of thinner washes. This creates
texture and depth through contrast while giving the paintings weight and substance. To me, art is not about specific techniques, it’s about experimenting in the media that best fits the idea. The more I’ve experimented the more I’ve
learned that rules can be broken but the quality of the work is the most important and to never sacrifice or compromise. My challenge, as an artist, is to live up to the standard of excellence. Painting for me is an ongoing passion and an integral part of the daily pleasure of being a restless image-maker.

Анелия Валентинова Гутева

В изкуството, така както и в живота, е изключително полезно да бъдеш верен на себе си. Изкуството което аз създавам идва от мен самата и моя личен опит. Аз използвам/се възползвам от моята непосредствена и обкръжаваща среда, отразявайки и интерпретирайки света в който живея. Един от любимите ми цитати е от германския художник сюрреалист Макс Ернст, който веднъж казва, че той като художник, има едно отворено и едно затворено око. Отвореното си око, или “външното око”, той е фиксирал върху реалността. С другото си око – “вътрешното око”, претърсва себе си, вглежда се какво става вътре, с неговия  жизнен опит, възпитание, взаимоотношения и познание. Изкуството което той създава е синтез на това вътрешно око и на външното око. Намирам че, изпъквайки между  цитатите  на други художници които съм чела, тези думи са чудесно изображение на моя личен художествен процес.

Получих официално обучение в  KZN University – Pietermaritzburg, по Визуални изкуства, следващата година продължавам обучението си в UNAM Mexico city, Изящни изкуства. Родена в Европа, прекарала/живяла няколко години в Азия, сега живея в Африка и след това в Америка. Моето пътуване и излагане на световните култури ми помага да видя света по нов начин.

В моите картини се старая/опитвам да разкрия образци, конструкции или композиции които са универсални, простиращи се отвъд изобразения обект, съпоставяйки/наслагвайки различни техники и използвайки едновременно както реализъм така и абстракция. Често използвам фотоси/снимки, които съм направила като отправна/начална точка. Променям ги, за да постигна една крайна/финална композиция, която най-добре предава моите чувства и идеи.

Като се стремя към стил,  който комбинира традиционната живопис с личния ми опит, аз използвам гъсти, тъмни бои на места често прилагани с палитрен нож, последвани от прозрачните отблясъци на пластове с разредени бои. Това създава качество и дълбочина чрез контраста докато придава на картините тежест и съдържание.

За мен изкуството не е въпрос/не се отнася до/ на специфична техника, а е едно екпериментиране с художествените средства, които най-добре пасват на идеята на твореца. Колкото повече експериментирам, толкова повече научавам, че правилата могат да бъдат нарушавани, но качеството на работата е най-важното и не трябва да се правят компромиси?

Моята задача, като художник, е да остана вярна на стандартите на най-добрите майстори. Рисуването за мен  е постоянна страст и една неизменна част от ежедневното удоволствие да бъда неуморим творец на образи.

портрет

портрет

портрет

портрет

Салвадор Дали / Salvador Dalí /

картина

картина

карина

картина

картина

Самият той

картина

(1904 – 1989) – испански художник.

Цитати:

 • „Оказва се, че всяка сутрин, щом се събудя, изпитвам върховно удоволствие, което днес откривам за първи път — това да бъда Салвадор Дали. И очарован се питам какво ли чудо ще направи днес този Салвадор Дали. И всеки ден ми става все по- трудно да разбера как останалите могат да живеят, без да бъдат Салвадор Дали“

 • „Чуждото мнение ми е безразлично. Единственото нещо, което ме вълнува, е да се говори за Дали. Пък било то и хубави неща.“

 • „Аз съм обиталището на един гений“

 • „Брат ми бе просто първият опит да бъда сътворен самият аз“

 • „Когато гледам звездното небе, то ми се струва малко. Или аз раста, или вселената се смалява. освен ако не са и двете едновременно.“

 • „Политиката е вицът на историята“

 • „Целият свят ми е роб. Винаги идва един момент в живота на хората, когато разбират, че ме обожават“

 • „Скромността не е най- голямата ми добродетел“

 • „Грандиозната трагедия, която наричаме модерно изкуство.“

 • „Тайната на моето влияние винаги е била в това, че то е останало тайно.“

 • „Аз не взимам наркотици. Аз съм наркотикът.“

 • „Вземи ме, аз съм дрогата; вземи ме, аз съм халюциногенен.“

 • „Нещо е или лесно, или невъзможно.“

 • „Единствената разлика между мен и един луд е, че не съм луд.“

 • „Изобщо хората разбират твърде малко неща. Особено образованите — не им достига култура. Аз съм самоук.“

 • „Иронията е необходим естетически компонент на мисленето.“

 • „Книгата си „Петдесет тайни на магическото изкуство“ започнах така: „Ван Гог си отряза ухото. Прочети тази книга, преди да направиш същото.“

 • „Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“

 • „Никак не ме трогва онова, което пишат критиците. Знам, че дълбоко в душата си те обичат моите работи, но се страхуват да го признаят.“

 • „Това, с което се занимавам, е да развалям картините си. И после казвам: „Направих, каквото исках“.

 • „Уважавам всякакви убеждения и преди всичко онези, които са несъвместими с моите.“

 • „Художник не е онзи, който се вдъхновява, а онзи, който вдъхновява.“

 • „Сюрреализмът, това съм аз.“

 • „Когато бях на 6 години, исках да бъда готвач. Когато бях на 7, исках да бъда Наполеон. Моите амбиции продължават да растат със същата скорост дори сега. Сега не искам да бъда нищо по-различно от Салвадор Дали.“

 • „Пикасо е испанец- аз също! Пикасо е гений- аз също! Пикасо не е комунист- нито пък аз!“

 • „Всички мои усилия, всеки ден и от край време целят едно- единствено нещо: да успея да бъда Салвадор Дали.“

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8

http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

1.At the age of six I wanted to be a cook. At seven I wanted to be Napoleon. And my ambition has been growing steadily ever since.

2.Democratic societies are unfit for the publication of such thunderous revelations as I am in the habit of making.

3.Don’t bother about being modern. Unfortunately it is the one thing that, whatever you do, you cannot avoid.

4.Drawing is the honesty of the art. There is no possibility of cheating. It is either good or bad.
5.Each morning when I awake, I experience again a supreme pleasure – that of being Salvador Dali.

6.Have no fear of perfection – you’ll never reach it.

7.I do not paint a portrait to look like the subject, rather does the person grow to look like his portrait.

8.I don’t do drugs. I am drugs.

9.I have Dalinian thought: the one thing the world will never have enough of is the outrageous.

10.I seated ugliness on my knee, and almost immediately grew tired of it.

11.In order to acquire a growing and lasting respect in society, it is a good thing, if you possess great talent, to give, early in your youth, a very hard kick to the right shin of the society that you love. After that, be a snob.

12.Instead of stubbornly attempting to use surrealism for purposes of subversion, it is necessary to try to make of surrealism something as solid, complete and classic as the works of museums.

13.Intelligence without ambition is a bird without wings.

14.It is good taste, and good taste alone, that possesses the power to sterilize and is always the first handicap to any creative functioning.

15.Let my enemies devour each other.

16.Liking money like I like it, is nothing less than mysticism. Money is a glory.

17.Mistakes are almost always of a sacred nature. Never try to correct them. On the contrary: rationalize them, understand them thoroughly. After that, it will be possible for you to sublimate them.
18.Painting is an infinitely minute part of my personality.

19.Progressive art can assist people to learn not only about the objective forces at work in the society in which they live, but also about the intensely social character of their interior lives. Ultimately, it can propel people toward social emancipation.

20.Surrealism is destructive, but it destroys only what it considers to be shackles limiting our vision.

21.Take me, I am the drug; take me, I am hallucinogenic.

22.The difference between false memories and true ones is the same as for jewels: it is always the false ones that look the most real, the most brilliant.

23.The first man to compare the cheeks of a young woman to a rose was obviously a poet; the first to repeat it was possibly an idiot.

24.The only difference between me and a madman is that I’m not mad.

25.The secret of my influence has always been that it remained secret.

26.The terrifying and edible beauty of Art Nouveau architecture.

27.The thermometer of success is merely the jealousy of the malcontents.

28.There are some days when I think I’m going to die from an overdose of satisfaction.

29.There is only one difference between a madman and me. The madman thinks he is sane. I know I am mad.

30.Those who do not want to imitate anything, produce nothing.

31.Wars have never hurt anybody except the people who die.

32.We are all hungry and thirsty for concrete images. Abstract art will have been good for one thing: to restore its exact virginity to figurative art.

33.What is a television apparatus to man, who has only to shut his eyes to see the most inaccessible regions of the seen and the never seen, who has only to imagine in order to pierce through walls and cause all the planetary Baghdads of his dreams to rise from the dust.