послания… / messages…

послания…

Не е нужно дълго време човек да се оглежда или ослушва, за да усети посланията на света към нас. Светът крещи към нас, че сме слаби, зависими, малки или големи, сами и самотни, че сме грозни или красиви, че сме глупави или умни, че сме раними и нараняваме другите, че сме лоши, зли, егоисти, себевлюбени, твърде много обичащи или неумеещи да обичат, че не можем да бъдем зрели, че сме лоши родители, че сме затворени или твърде много говорим, че сме греховни и мръсни, че сме богоизбрани или забравени от бога, че сме отхвърлени, или отхвърляме другите, че сме престъпници, крадци, убийци, прелюбодейци, че сме слепи или глухи, че сме заспали и сънуваме, или че сме будни, но живеем в кошмар, че твърде много плачем или твърде много се смеем, че сме хедонисти или че не знаем как да се забвляваме, че сме енергийни вампири, или твърде много раздаваме от себе си, че сме воайори или ексхибиционисти, че сме пасивни или активни, че твърде много вярваме или ни липсва вяра, скептици, атеисти, лицемери, аморални или твърде морални, твърде емоционални или ограничени в здравия разум…
Светът ни налага да поставяме етикети на всичко, което се случва, на всичко, което е около нас, на всички хора, включително и на себе си, на всяко състояние, на всяка крачка, на всяко движение. Светът ни превръща в стока, а себе си в огромен магазин, където всичко зависи от това какъв е твоят етикет, какво пише на него. Просто думи, но думи, които могат да те смажат и да сринат живота ти…или да те сложат в някой красив замък, а ти да не знаеш какво да правиш там… Светът ти продава стока или ти си стоката, която светът купува и продава…
Помниш ли кой беше преди светът да ти каже кой трябва да бъдеш?

messages…

It does not take a long time for a man to look around and listen, in order to feel the messages of the world to us. The world is screaming at us that we are weak, dependent, small or big, alone and lonely, that we are ugly or beautiful, that we are stupid or smart, that we are vulnerable and hurting others, that we are bad, evil, selfish, self-loving, too much loving or with no ability to love, that cannot be mature, that we are bad parents, we are locked or too much talking, that we are sinful and dirty, that we are chosen by God or God has forgotten of us, that we are rejected or reject others, that we are criminals, thieves, murderers, adulterers, we are blind or deaf, that we are sleeping and dreaming, or that we are awake, but we live in a nightmare, that we cry too much or laugh too much, we are hedonists or do not know how to having fun, that we are energy vampires or we are too much giving persons, that we are voyeurs or exhibitionists, passive or active, too much believe or we lack faith, that we are skeptics, atheists, hypocrites, immoral or too moral, too emotional or common sense limited…
The world requires from us to put labels on everything that happens, everything that is around us, on all people, including yourself, any condition, at every step, every movement. The world converts us into a commodity, and the world itself converts into huge store, where everything depends on what is your label, what is written on it. Just words, but words that can crush you and destroy your life… or to put you in a beautiful castle, and you not to know what to do there… The world sells to you a product or you are the product which world buys and sells…
Can you remember who you were, before the world told you who you should be?

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s