ТУНЕЛЪТ на ВРЕМЕТО

Будно миналото ни стои,

през тунела

тунелът на времето

За да ни събужда,

Ако случайно с теб заспим.

Будно е, за да ни припомня

От къде сме тръгнали

И накъде вървим.

__________________

WE…

Our past stands awake
To awaken us,
If by chance we fall asleep.
It is awake to remind us,
Where we have started from
And where are we heading.